Publicatie van Leidraad kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen in crisissituaties jan 2021

Tijdens de eerste Covid-19 piek was het noodzakelijk om besluiten te nemen over veilige inzet van medische apparatuur onder tijdsdruk , terwijl ook allerlei (delen van) hulpmiddelen niet leverbaar waren. In deze situatie bleek het in ziekenhuizen soms niet mogelijk de normale procedures te volgen, maar bleef het vanzelfsprekend essentieel dat hierbij de risico’s van inzet steeds werden afgewogen tegen de risico’s van niet inzetten. Om de leden hiervoor handvatten te geven, heeft de NVKF toen een leidraad opgesteld over de veilige inzet van medische technologie.

 

Nadat de eerste Covid-19 piek voorbij was en de ziekenhuizen hun normale productie enigszins hervat hadden, is deze leidraad herzien zodat deze breder inzetbaar is voor inzet van alle medische hulpmiddelen tijdens crisissituaties in het algemeen. Hierbij zijn alle partijen van de Koepel Medische Technologie gevraagd om de leidraad te beoordelen en aan te vullen. Het gebruik van medische hulpmiddelen zonder CE-markering is belicht en er zijn onderwerpen toegevoegd over andere medische hulpmiddelen dan alleen apparatuur. De leidraad is na een commentaarronde geaccordeerd door de NVKFM, LNAG, BMTZ, vDSMH, NVKF, NVKI en Wibaz.

 

De vragen die in deze leidraad worden behandeld zijn:

  • Werken conform het convenant veilige toepassing medische technologie komt in uitzonderlijke crisissituaties onder (tijds)druk te staan; Op welke wijze wordt kwaliteit en veiligheid van medische technologie tijdens een crisissituatie geborgd?
  • Inzet van eerder buiten gebruik gestelde apparatuur die alsnog klinisch wordt ingezet; is dat toegestaan en verantwoord?
  • Externe bedrijven/technici die (extreme) eisen stellen t.a.v. onderhoud situaties, of geen onderdelen kunnen leveren; hoe gaan we verantwoord om met onderhoud aan (hoog risico) apparatuur dat nu aangepast wordt uitgevoerd of door ziekenhuis en/of firma’s wordt uitgesteld?
  • Inzet van een medisch hulpmiddel buiten de intended use of zonder CE-markering. Ook kan het voorkomen dat verbruiksgoederen niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van de apparatuur waarmee men ze samen wil gaan gebruiken. Mag dat en hoe doen we dat veilig?

de leidraad is te lezen via deze link: Leidraad kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen in crisissituaties jan 2021

Publicatie van Leidraad kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen in crisissituaties jan 2021