Binnen BMTZ zijn verschillende commissies die worden gevormd door actieve leden van de vereniging. Op dit moment zijn er de volgende commissies binnen BMTZ:

De Scholingscommissie

De Scholingscommissie richt zich op het organiseren van activiteiten voor leden van BMTZ en daarbuiten. Het gaat hierbij voornamelijk om bij- en nascholingsbijeenkomsten en bijeenkomsten die dienen tot het uitwisselen van kennis en ervaring met professionals in hetzelfde werkveld. Ook worden er (informele) netwerkbijeenkomsten gehouden. Je bereikt ze via: activiteiten@bmtz.nl

Deze commissie bestaat uit: Scholingscommissie

 • Maurice Janssen
 • Stefan Been
 • Chantal van Leijsen
 • Kirstin Blezer
 • Astrid Jentink

De Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie houdt zich bezig met de verschillende vormen van informatievoorziening en profilering van BMTZ. Zo hebben zij gezorgd voor het nieuwe logo en deze website. Zij zorgen ervoor dat via verschillende media de juiste informatie altijd beschikbaar is en dat interessante nieuwsberichten als eerste bij onze leden bekend zijn.

Deze commissie bestaat uit:

 • Pien Koopmans
 • Melissa Niemantsverdriet
 • Susanne van Engelen
 • Anne ten Wolde

Vragen of tips voor de commissie kunnen gesteld worden via communicatie@bmtz.nl

De Netwerkcommissie

De Netwerkcommissie richt zich op het opbouwen en onderhouden van zowel een Europees als Internationaal netwerk met buitenlandse beroepsverenigingen voor Biomedisch Technologen in de Zorg (Clinical Engineers). Daarnaast houdt deze commissie contact met andere organisaties die een raakvlak hebben met de BMTZ zoals, de World Health Organization (WHO).

Deze commissie bestaat uit:

 • Vera Overdevest
 • Roland Loeffen

De Beroepskwaliteitcommissie

De Beroepskwaliteitcommissie richt zicht op de ontwikkeling van het beroep van Biomedisch Technoloog in de Zorg. Hierbij gaat het om het kwaliteitsregister, het consilium BMTZ en de post-master opleiding. Deze aandachtsgebieden zijn onderling binnen deze commissie verdeeld.

Deze commissie bestaat uit:

 • Nikita Kruis
 • Frank van Kuijk
 • Wieke van Vuuren
 • Jeanne Klein Koerkamp

Vragen of tips voor de commissie kunnen gesteld worden via beroepskwaliteit@bmtz.nl

De Kascommissie

De Kascommissie is een onafhankelijke commissie die de boekhouding van BMTZ controleert, met name de jaarrekening gemaakt door de penningmeester.

Deze commissie bestaat uit:

 • Kitty Siemerink
 • Loes Nijskens

Werkgroep Congres BMTZ

Aan deze werkgroep de taak om het mooiste congres van 2023 te organiseren!

De werkgroep bestaat uit:

 • Pien Koopmans
 • Vera Overdevest
 • Armanda Heijneman
 • Roel Biezenaar
 • Marjolein de Munnink

Vragen of tips voor de commissie kunnen gesteld worden via congres@bmtz.nl

Werkgroep Herziening Convenant

Deze werkgroep vormt de BMTZ klankbordgroep voor de BMTZ-leden die zitting nemen in de landelijke werkgroep ‘Handreiking medische Technologie’ van het kennisinstituut van FMS.

De werkgroep bestaat uit:

 • Koen Snijders
 • Frank Smit
 • Frank van Kuijk
 • Sharon Nijenhuis
 • Leon Stobbelaar
 • Susanne van Engelen
 • Bianca van Veen
 • Melissa Niemantsverdriet

Ben je lid van BMTZ en wil je ook graag je inzetten in een commissie? Meld je dan aan bij secretariaat@bmtz.nl.