Als Biomedisch Technoloog werk je samen met verschillende specialismen binnen het ziekenhuis. Het netwerk dat een Biomedisch Technoloog heeft is belangrijk voor het goed kunnen uitvoeren van zijn functie.

De vereniging BMTZ is betrokken bij de meeste belangrijke netwerken binnen het vakgebied en draag hier ook actief aan bij. Dit netwerk is en wordt opgebouwd door leden en kunnen hier gebruik van maken binnen hun werk.

Het netwerk draagt dus bij aan:

  • Afstemming met beroepsverenigingen
  • Samenwerking in het ziekenhuis met specialismen
  • Werken op hetzelfde vlak en goed afbakenen wie welke werkzaamheden uitvoert. Veelal binnen het ziekenhuis, maar mogelijk ook aangestuurd of geadviseerd vanuit beroepsvereniging

In Nederland is het belangrijkste netwerk de Koepel Medische Technologie. Deze Koepel MT bestaat samen met BMTZ uit de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici

Nederlandse Vereniging voor Klinische Informatica

Werkgroep Instrumentatiebeheer Academische Ziekenhuizen

Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysisch Medewerker

Landelijk Netwerk Assortimentscoƶrdinatoren in de Gezondheidszorg

Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen