De Raad van Advies is het orgaan van BMTZ voor gevraagd en ongevraagd advies omtrent visie, beleid, interne en externe vraagstukken etc. die spelen binnen het bestuur en de vereniging. Zij vormen het klankbord voor plannen en ideeën en de ontwikkeling van de vereniging.

Per 12 oktober 2015 zijn officieel toegetreden tot de BMTZ Raad van Advies:

  • Dr. ir. J.A. (Jan) van Alsté
  • Prof. dr. ir. E.J.E. (Ward) Cottaar
  • Ir. R. (René) Drost
  • Dr.ir. M.D.I. (Michaël) Lansbergen PDEng
  • Dr. A.Th. (Heleen) Miedema
  • Prof. dr. ir. G.J. (Bart) Verkerke