Opleidingen tot Biomedisch Technoloog bestaan al enige tijd. In Enschede aan de Universiteit Twente startte de vijfjarige universitaire opleiding in 2001, aan de RUG in Groningen is in 2002 met een masteropleiding Biomedical Engineering gestart, in Eindhoven werd al in 1997 begonnen met een eerste lichting bachelorstudenten Biomedische Technologie en ook aan de TU Delft wordt een mastertrack Biomedical Engineering aangeboden. Bij al deze universiteiten is Biomedische Technologie dan ook niet meer weg te denken uit het opleidingenbestand.

In weinig Nederlandse ziekenhuizen was voor 2007 de functie van Biomedisch Technoloog bekend. Biomedisch Technologen die afstudeerden aan de universiteiten gingen veelal werken in onderzoeksinstellingen of bij fabrikanten in de ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Sinds 2007 is daar langzaam verandering in gekomen. Meer Biomedisch Technologen behaalden hun masterdiploma op de universiteit en tegelijkertijd begonnen ook ziekenhuizen steeds vaker de meerwaarde te zien van een Biomedisch Technoloog binnen hun zorginstelling. De eerste Biomedisch Technoloog die werk vond in het ziekenhuis was in 2008 in Almelo. Er volgden vele ziekenhuizen, zoals onder andere in Enschede, Amsterdam, Apeldoorn, Deventer en Winterswijk. Binnen zorginstellingen trof men steeds vaker een Biomedisch Technoloog aan als bruggenbouwer tussen de zorg, de techniek en het management en als klinisch ondersteunende specialist. De eerste Biomedisch Technologen die rond 2009 in verschillende ziekenhuizen werkzaam waren, zochten elkaar steeds vaker op en deelden onderling hun kennis en ervaringen. Wat informeel begon met een club leergierige en enthousiaste professionals die ieder voor zich binnen hun eigen zorginstelling invulling gaven aan hun gezamenlijke nieuwe beroep, leidde in 2010 tot de oprichting van de Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de zorg (BMTZ), door Koen Snijders, Edger Tiemens, Tim Bost, Dirk Theunissen en Wilco Kleine.

Veel Biomedisch Technologen werkten in een zelfstandige functie die nieuw was voor de zorginstellingen. Door het oprichten van een beroepsvereniging werd vorm gegeven aan het doel om de instellingsoverstijgende samenwerking te versterken en te professionaliseren. Tevens was er steeds vaker de behoefte om als beroepsgroep met één stem naar buiten te spreken. Landelijk was (en is) de toepassing van medische technologie in de zorg een hot item en omdat de Biomedisch Technologen overtuigd waren van hun aanvulling op de bestaande orde, wilden zij ook vanuit hun (nieuwe) discipline graag onderdeel zijn van deze discussie. Tevens hadden de oprichters van BMTZ de behoefte om hun nieuwe beroep landelijk meer te formaliseren. Aangezien het beroep nog nieuw was voor de Nederlandse zorgorganisaties, moest meer duidelijkheid en uniformiteit gaan ontstaan over het functieprofiel en bijvoorbeeld de organisatorische inbedding van de Biomedische Technoloog. Landelijk moest er daarnaast volgens de initiators meer bekendheid worden gecreëerd voor de nieuwe professional. Zorginstellingen zouden zich (meer) bewust moeten gaan worden van de voordelen en meerwaarde van een Biomedisch Technoloog voor hun organisatie. Het aantal Biomedisch Technologen in Nederland moest gaan groeien, wat natuurlijk aan de andere kant ook betekende dat de studenten Biomedical Engineering op de universiteiten zich meer bewust moesten worden van hun mogelijkheden binnen de zorg. Wanneer zij namelijk beter op de hoogte zouden zijn, dan zouden zij zich meer en beter kunnen richten op dit beroepsveld, en uiteindelijk kunnen voorzien in de toenemende vraag, zo was de gedachte.

Deze doelen die rechtstreeks uit de gezamenlijke behoeftes van de eerste Biomedisch Technologen zijn ontstaan, zijn nog steeds de kernthema’s van de beroepsvereniging. Inmiddels is de organisatie steeds verder geprofessionaliseerd, heeft de Biomedisch Technoloog haar plaats in het werkveld gevonden, participeert BMTZ als een van de initiatiefnemers in het landelijke medium MT Integraal, maakt BMTZ onderdeel uit van het landelijke verband Koepel Medische Technologie, acteert de beroepsvereniging op landelijk niveau en maakt zij daar deel uit van de gevestigde orde. De beroepsvereniging groeit nog ieder jaar, in de ziekenhuizen is er steeds meer bekendheid en in 2014 is er gestart met een postmasteropleiding die mede door BMTZ is ontwikkeld. Deze tweejarige postmasteropleiding, die wordt gecombineerd met een werkplek in het ziekenhuis, ondersteunt Biomedisch Technologen met vakken, projecten en coaching in hun ontwikkeling tot een zelfstandige en instellingsbrede expert.