De basisopleiding voor een Biomedisch Technoloog in de Zorg is de master Biomedical Engineering (academisch), aangevuld met een post-master opleiding. De beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de zorg (BMTZ) stelt de eindcriteria van deze opleiding vast, bewaakt de kwaliteit en draagt zorg voor accreditatie en registratie van Biomedisch Technologen in de Zorg.

De post-master opleiding is een vervolgopleiding voor Biomedisch Technologen die de ambitie hebben om – op meer senior level – binnen een zorginstelling te werken als een ‘breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige’. Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medisch technologie. Daaropvolgend heeft VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie.

De tweejarige post-masteropleiding is een opleiding op basis van ‘learning on the job’. De Biomedisch Technoloog doet kennis op en leert vaardigheden aan uit  de vier pijlers (organisatie, optimalisatie, sturing en systeem), om deze vervolgens in diverse projecten in de praktijk te brengen. Hierbij is de juiste attitude een belangrijke succesfactor.

Deze post-master opleiding kent verschillende specialisatie richtingen zoals:

  • Medische Technologie
  • Infrastructuur
  • Informatie Technologie
  • Logistiek

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) en de Universiteit Twente bieden enkele van deze post-master ontwerpersopleidingen (EngD) aan. Voor meer informatie zie de website EngD Qualified Medical Engineer (tue.nl). Hier vind je ook interessante Folders (tue.nl) waar je kunt lezen over:

  • Participanten en afgeronde ontwerpprojecten
  • Management samenvatting
  • Informatie voor zorginstellingen
  • Informatie voor bedrijven
  • Informatie voor onderzoeksgroepen