Ben je werkzaam als Biomedisch Technoloog in de gezondheidszorg? Dan kun jij je aanmelden als lid van BMTZ. Ook als je actief bent op het snijvlak van techniek, zorg en bedrijfskunde is het mogelijk om je aan te melden. Binnen onze beroepsvereniging kennen we verschillende soorten leden:

Gewone leden

Tot de gewone leden behoren de academisch technisch geschoolde Biomedisch Technologen die in een zorginstelling werken en daarmee ook onder de cao (academische) ziekenhuizen vallen. Dit kunnen zowel geregistreerde als niet- geregistreerde Biomedisch Technologen in de Zorg zijn. De kosten voor dit lidmaatschap bedragen € 122,50 per jaar.

Dit bedrag is opgebouwd uit een ledenbijdrage van € 100,00 en een bijdrage van € 22,50 voor de aansluiting bij de cao partner VVBZ / FBZ. Van hieruit behartigt BMTZ de werknemersbelangen, zoals de cao onderhandelingen. Voor meer informatie over FBZ, zie hier: FBZ-mini-folder-vakbonden

Buitengewone leden

Zijn de voorwaarden van een standaard lidmaatschap op jou niet van toepassing, maar ben je wel werkzaam binnen het werkveld van de Biomedisch Technoloog? Dan kun je je aanmelden voor een buitengewoon lidmaatschap. Je kunt deelnemen aan alle BMTZ activiteiten, maar je stemrecht is beperkt. De kosten voor een buitengewoon lidmaatschap bedragen € 100,00 per jaar. 

Student leden

Iedereen die de opleiding tot Biomedisch Technoloog aan een universiteit volgt, kan lid wordt van BMTZ met een student-lidmaatschap. Je krijgt middels dit lidmaatschap toegang tot ons netwerk en bent welkom op informele bijeenkomsten om ons beter te leren kennen. De kosten voor een student-lidmaatschap bedragen € 5,- per jaar.

Inschrijven

Heb je vragen over het lidmaatschap van BMTZ, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: secretariaat@bmtz.nl. Of vul hier het “Inschrijfformulier BMTZ v30112023” alvast in en stuur het naar secretariaat@bmtz.nl.

 

Facturatie

Lidmaatschap van de beroepsvereniging is op persoonlijke titel, de factuur kan dan ook niet aan de werkgever worden gericht aangezien BMTZ daar geen contract of afspraak mee heeft. De factuur wordt gemaild naar het opgegeven email adres, deze factuur kan gebruikt worden voor declaratie bij je werkgever.

Uitschrijven

Als je je wil uitschrijven kun je een bericht sturen naar secretariaat@bmtz.nl.  Je lidmaatschap is een
kalenderjaar geldig. We hanteren geen opzegtermijn, dus wanneer je voor 31 december je lidmaatschap opzegt hoef je geen lidmaatschapskosten voor het volgende kalenderjaar te betalen. Als je gedurende het jaar opzegt dien je nog wel de volledige lidmaatschapskosten te voldoen.