Call voor opleidingsplaatsten

Net zo belangrijk als het hebben van goed personeel in de zorg van nu, is het beschikbaar hebben van opleidingsplaatsen voor professionals voor de zorg van morgen. Wil jij zelf een extra opleiding volgen, of is er in jouw ziekenhuis ruimte voor een opleidingsplaats. Dan is deze mogelijk misschien iets voor jullie/jou.

In de post-master PDEng ontwerpersopleiding1 Qualified Medical Engineer worden academisch opgeleide biomedisch technologen getraind om zelfstandig en doelmatig te werken aan technologische oplossingen in de zorg. Oók voor de nabije toekomst, waar in de zorg wellicht nog veel gaat veranderen!
In dit tweejarig traject werkt de trainee vanaf dag één in uw zorginstelling aan projecten die de zorg verder verbeteren én optimaliseren met behulp van medische technologie. Daarbij wordt door de universiteit ondersteuning geboden in de vorm van een opleidingstraject. Dit traject omvat een cursusprogramma, verzorgd door docenten van de universiteit, professionele trainers en professionals uit het eigen werkveld, en intensieve begeleiding bij de uitvoering van deze projecten. Meer informatie vindt u in bijgaande flyers en op onze website www.tue.nl/qme.
Deze opleiding is mogelijk interessant voor één van uw huidige medewerkers, maar gezamenlijk kunnen we ook op zoek gaan naar een geschikte externe kandidaat.

De kandidaat is gedurende de twee jaar bij uw zorginstelling aangesteld.
Bij belangstelling vragen wij u om contact met ons op te nemen via smpee.qme@tue.nl.

Voor meer informatie, zie onderstaande links:

QME-Participerende Zorginstellingen en Bedrijven 2006-2020

QME informatie voor zorginstellingen

20-003_QME_brief_zorginstellingen

Managementsamenvatting

Call voor opleidingsplaatsten