Dit najaar (13-14 oktober) organiseert de NVKF haar jaarlijkse congres in Woudschoten. Net als andere jaren zal er ook dit jaar weer ruimte gereserveerd worden in het programma voor presentaties aan de hand van ingediende abstracts met een klinisch fysische insteek, maar zeker ook in bredere zin met medisch-technische achtergrond. Om die reden maken we dan ook graag de abstract call bekend onder de collega’s van de BMTZ, NVvTG en NVKI.

Voor meer informatie, zie Aankondiging abstract deadline Woudschoten 2022

 

Met vriendelijke groeten,

namens de NVKF,

Maurice Janssen

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Postbus 8503, 3503 RM Utrecht – Bezoekadres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht

Tel.: 030 – 68 68 760 – Fax: 030 – 68 68 779

E-mail: secretariaat@nvkf.nl – http://www.nvkf.nl

De NVKF gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om, zoals beschreven in het privacy reglement van de NVKF
Zie 
https://nvkf.nl/nl/privacy-statement-nvkf 

Call for abstracts NVKF Woudschoten congres – [GESLOTEN]