Even voorstellen:

Dit is Anne ten Wolde, biomedisch technoloog in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Anne heeft Life Science and Technology (major Biomedische Technologie) gestudeerd in Groningen. Om meer focus te leggen op de techniek in de zorg is ze daarna de master Biomedical Engineering (Imaging en Diagnostics track) gaan volgen aan de Universiteit Twente. Hier heeft ze onder andere met een laagveld MRI onderzocht wat het effect van kanteling van de patiënt is op de verplaatsing van een stent. Het kan namelijk grote gevolgen hebben voor een patiënt wanneer door verplaatsing van de stent opnieuw een lekkage ontstaat. Omdat Anne meer de combinatie zocht van techniek met de zorg, heeft ze stage gelopen in het Martini ziekenhuis in Groningen. Hier hield ze zich bezig met het op maat aanbieden van diathermie scholing op verschillende afdelingen.

Start van de QME opleiding in een nieuw ziekenhuis

Na haar afstuderen, opende de vacature voor een Qualified Medical Engineer (QME) opleiding in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Dit onderzoeksziekenhuis stond op het punt de deuren te openen, een unieke kans! Het gebouw stond bij de start van Anne’s loopbaan nog leeg en met haar nieuwe collega’s heeft zij de eerste tijd gewerkt aan de invulling van medische technologie in het Máxima. Onder andere het aanschaffen van alle medische apparatuur, maar ook het opzetten van standaard processen, zoals een storingsprocedure. Als voorbeeld: hoe komt een kapotte infuuspomp op de afdeling medische techniek en na reparatie weer terug naar de zorgafdeling.

De QME opleiding was een waardevolle toevoeging bij de start van het nieuwe ziekenhuis en Anne’s carrière. Anne had nog niet veel ervaring met werken in een ziekenhuis en dus leerde ze veel van haar mede trainees en begeleiders van de opleiding die al langer in ziekenhuizen werkten. In haar QME jaarproject heeft ze een ontwerp gemaakt voor technologische ondersteuning van het medicatieproces. Vanuit deze opdracht is infuustechnologie één van de aandachtsgebieden van Anne geworden in het Máxima.

Werkzaamheden in het Máxima

Anne werkt op de afdeling Informatie & Data Technologie (IDT) in het IDT-Zorg team met biomedisch technologen (Arjan Wachtmeester en Wieke van Vuuren), klinisch informatici, medisch technici, functioneel applicatiebeheerders en een coördinator medische verbruiksmiddelen. Daarmee hebben ze binnen het team alles geborgd van aanschaf tot afvoer en instandhouding, en ook van alle soorten medische hulpmiddelen. Op al deze aspecten wordt nauw samengewerkt met zorgcollega’s. Naast infuustechnologie houdt Anne zich ook bezig met de scholing van eindgebruikers in de zorg (bevoegd en bekwaam). Ook projecten buiten haar aandachtsgebied pakt Anne op, zoals de aanschaf van een forced air-warming apparaat (voorkomen van hyperthermie).

Op het gebied van infuustechnologie besteedt Anne veel aandacht aan het beheer, zoals de locatie van de pomp, de inrichting van de medicatiebibliotheek en de connectie met het elektronisch patiënten-dossier (EPD). Zo zijn er binnen de kinderoncologie veel wetenschappelijke ontwikkelingen die doorgevoerd moeten worden in de medicatiebibliotheek. Omdat pijnbestrijding zo belangrijk is in het Máxima, wordt nu de overstap gemaakt naar één pomp voor alle pijnbehandelingen. Deze veranderingen worden door Anne gecoördineerd en begeleid. Op de planning staat het werken met closed-loop medicatie toediening, waarbij de medicatieorder vanuit het EPD naar de pomp kan worden gestuurd en de toediening wordt geregistreerd.

Het Prinses Máxima Centrum is een bijzondere werkomgeving omdat het een gespecialiseerd onderzoeksziekenhuis is. Het Máxima maakt gebruik van de OK en IC in het naastgelegen Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Er wordt dus veel samengewerkt met het UMC Utrecht, maar ook met andere ziekenhuizen in heel Nederland (shared care centra). Het Máxima heeft een ambitieuze missie: ieder kind met kanker genezen, mét optimale kwaliteit van leven. Dit maakt dat de medewerkers heel gemotiveerd zijn, ook om mee te werken aan de projecten van Anne. Aan haar dan ook de taak om de medewerkers goed te begeleiden met de geldende wet- en regelgeving en aandacht te geven aan de verschillende gezichtspunten en zorg- en technische processen.

Toekomst

Anne zit heel goed op haar plek in het Máxima, vindt ze. Ze heeft een leuk team om zich heen. Graag maakt ze nog stappen op het gebied van infuustechnologie, zoals de implementatie van het closed-loop medicatieproces en de samenwerking met de verschillende disciplines die daar voor nodig zijn (apotheek, ICT, voorschrijvers van medicatie etc.).

Ze vindt het leuk om actief te zijn bij BMTZ, daarom is ze lid geworden van de communicatiecommissie. Via deze commissie kunnen de werkzaamheden van de BMTZ’er goed verspreidt worden, zodat ook studenten met interesse in zorg en techniek weten dat deze mooie baan bestaat. Daarmee kunnen zij ook tijdens de opleiding handige keuzes maken in het vakkenpakket!

Tot slot, adviseert ze om als BMTZ-ers op kennisdeling te blijven inzetten. In het Máxima wordt er veel kennis uit BMTZ geput, bijvoorbeeld omdat er geen eigen IC en OK is. Maar denk ook aan contacten met andere BMTZ-ers bijvoorbeeld over infuustechnologie. We doen allemaal hetzelfde en net weer een beetje anders. Genoeg om over te praten!

BMTZ’er in beeld – Anne