Voor informatie over het event, klik hier.

Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2024 vindt het jaarlijkse NVKF congres plaats. Net als tijdens eerdere jaren zal er ook dit jaar weer voldoende ruimte gereserveerd worden in het programma voor inzendingen door leden op basis van een abstract. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor een wetenschappelijk of een vrij format. Deze abstracts zullen gebruikt worden om kandidaten te selecteren voor de JOP, om invulling te geven aan de parallelsessies en ook nieuw dit jaar zal zijn de power pitch sessie.

We nodigen jullie dan ook uit om een abstract in te dienen. Hiervoor verwelkomen we ook wetenschappelijke abstracts over onderwerpen, waarover u de afgelopen periode al een presentatie heeft gegeven op een (inter)nationaal congres. Daarnaast worden promovendi, biomedisch technologen in de zorg en klinisch informatici (i.o.) van harte uitgenodigd relevante abstracts in te zenden.

Uit de inzendingen zullen drie klinisch fysici (in opleiding) geselecteerd worden die in een plenaire sessie meedingen naar de Jonge Onderzoekers Prijs (JOP) 2024. De winnaar krijgt een congressponsoring van €500,-. Alleen klinisch fysici in opleiding of diegenen die op 3 oktober 2024 korter dan één jaar zijn geregistreerd kunnen meedingen naar de JOP.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om een abstract in een vrij format in te dienen. Met deze optie bieden we ruimte om interessante projecten te delen, ook als deze niet (direct) wetenschappelijk van aard zijn.

Daarnaast wordt in overleg met de kringen invulling gegeven aan de gebruikelijke parallel sessies en een power pitch sessie. Tijdens de plenaire power pitch sessie krijg je één minuut en één slide om al onze collega’s te enthousiasmeren voor een goed gesprek tijdens een van de breaks later. Deze laatste sessie komt ter vervanging van traditionele posters.

Meer informatie over de richtlijnen en het indienen van de abstracts vind je verderop. Abstracts dienen uiterlijk vrijdag 7 juni ingediend te worden.

Met veel interesse en enthousiasme zien we je abstract(s) tegemoet!

Met vriendelijke groeten,
namens de Congres Commissie,

Laura Bogers, Maurice Janssen, Germaine Jongen, Shaliza Merchant, Bastiaan van Nierop, Robbert-Jan Miserus

Richtlijnen abstracts Noordwijkerhout 2024

 • Het abstract telt maximaal 350 woorden (Nederlands of Engels)
 • Geef je naam en die van eventuele co-auteur(s) aan
 • Geef je subspecialisme aan
 • Het toevoegen van een figuur of tabel is toegestaan
 • Het abstract dient uiterlijk vrijdag 7 juni ingediend te worden via deze link.
 • Geef aan of je in aanmerking komt voor de JOP*.
 • Geef aan of je bij voorkeur spreekt tijdens een parallelsessie of een power pitch wilt geven.
 • Voor wetenschappelijk werk hanteer je het traditionele format voor een abstract met inleiding, M&M, resultaten en discussie. Dit format is verplicht voor de JOP. Voor de parallelsessies en power pitch sessie kun je ook kiezen uit een vrij format.
 • Voor de parallelsessies mag uitgegaan worden van een presentatie van 10 à 15 min., incl. discussie.
 • Voor de power pitch sessie geldt: maximaal 1 min. en 1 slide.
 • Na afloop van het congres kan je abstract gepubliceerd worden op het besloten deel van de NVKF website.
NVKF conferentie: Aankondiging abstract deadline Noordwijkerhout 2024