Op dinsdag 8 juni organiseerde de scholingscommissie een nascholingsactiviteit rondom alarmering. Verschillende sprekers namen ons mee in hun zienswijze met betrekking tot alarmering.

 A clinical engineer’s guide to fetal monitoring…

In het begin van de middag nam Chris ons mee in de prenatale bewaking. We kregen een overzicht welke parameters er nu van belang zijn om te meten en hoe dat we deze dan kunnen meten. Ook kregen we een overzicht van de verschillende leveranciers in dit werkveld en een stukje toekomstvisie voor accuratere CTG metingen.

Medisch Alarmering – Een volwassenheidsmodel om de alarmeringsketen toekomstbestendig in te richten.

Tijdens de presentatie is de whitepaper met bovenstaande titel besproken. Hierin hebben we gekeken naar het jargon (zowel technisch als functioneel) en vervolgens het volwassenheidsmodel besproken. Dit model bestaat uit een viertal fases (-1, 0, 1, 2). Als een ziekenhuis zich in fase -1 bevindt, loopt dit ziekenhuis achter op de huidige standaard (fase 0). Fase 1 is de fase wat de eerst volgende stap gaat zijn en fase 2 is de stip op de horizon. Op het einde hebben we een aantal aanbevelingen voor ziekenhuizen doorgenomen en welke rol Buitenhuis Advies hierin kan spelen. Mochten ziekenhuizen hier momenteel mee bezig zijn en vrijblijvend een keer willen spreken over medische alarmering, kan er contact opgenomen worden via job@buitenhuisadvies.nl.

De whitepaper is te downloaden via www.buitenhuisadvies.nl

Leidraad bewaking: toelichting, status en workshop

Vanuit de fms werkgroep alarmering werd een brainstorm sessie georganiseerd om input op te halen voor de komende Leidraad.

De vraagstelling hierbij was om na te denken wat er nodig is aan procedures en technische inrichting om een bewakingssysteem goed in te richten. Na een was onwennige opstart is het alle groepen gelukt om hier aan bij te dragen. Op het kennisplatform is een document geplaatst waar je als ziekenhuis nog een extra bijdrage kan leveren aan dit project.

Hopelijk hebben jullie allemaal een leerzame scholing gehad en we zien jullie graag bij de volgende!

Nascholing Alarmering