MDR mogelijk een jaar later van kracht

De Europese Commissie heeft laten weten dat ze werken aan een voorstel om de MDR ingangsdatum (26-05-2020) een jaar op te schuiven i.v.m. de coronacrisis. Zie voor het officiƫle bericht: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/docs/20200325_news_md_en.pdf

Daarnaast zijn een aantal normensets rondom beschermingsmiddelen vrij toegankelijk gemaakt: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502

 

MDR mogelijk een jaar later van kracht