Voor uw zorginstelling is, naast goede zorgprofessionals die met méér dan volle inzet werken, een goede ondersteuning door onder andere medisch technisch opgeleide professionals, van groot belang.

In de post-master EngD (voorheen PDEng) ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer worden academisch opgeleide (biomedisch) technologen getraind om zelfstandig en doelmatig te werken aan technologische oplossingen in de zorg.

In een tweejarig traject werkt de trainee vanaf dag één in uw zorginstelling aan door u gekozen projecten die de zorg verder verbeteren door implementeren en/of optimaliseren van state-of-the-art medische technologie. Daarbij wordt door de universiteit ondersteuning geboden in de vorm van een opleidingstraject. Dit traject omvat naast intensieve begeleiding bij de uitvoering van de projecten een cursusprogramma verzorgd door docenten van de universiteit, professionele trainers en professionals uit het werkveld gericht op professionalisering van technologen in de zorg. Meer informatie hierover vindt u in bijgaande flyers en op www.tue.nl/qme.

De trainee is gedurende de twee jaar van de opleiding voltijds bij uw zorginstelling in dienst. Indien er hiervoor geen interne kandidaat is, gaan wij gezamenlijk op zoek naar een geschikte externe kandidaat. De opleidingskosten (rond €60.000) worden grotendeels vergoed door de Nederlandse overheid en u als werkgever draagt hieraan voor €5.000 per opleidingsjaar bij.

Dit voorjaar zullen we met zorginstellingen nieuwe opleidingsplaatsen definiëren voor de volgende lichting (die op 1 maart 2025 van start zal gaan). Wanneer er sprake is van werving & selectie van externe kandidaten willen we tegen de zomer vacatures plaatsen, zodat er voldoende tijd is voor het grondig (voor)selecteren van de beste kandidaten.

Bij belangstelling vragen wij u om contact met ons op te nemen via smpee.qme@tue.nl.
Wij gaan graag met u in overleg! Tevens mag u deze informatie verder in uw eigen netwerk verspreiden!

Bijlagen: informatie voor zorginstellingen, participerende zorginstellingen en bedrijven, ontwerpprojecten, managementsamenvatting

Call voor opleidingsplaatsen Qualified Medical Engineer