Brexit nieuws – bijeenkomst 19 septbember

Brexit-bijeenkomst 19 september 2019

Uitnodiging

 

Beste relatie,

Na enkele maanden uitstel nadert de datum van 31 oktober 2019 waarop het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) naar verwachting zal verlaten. Het politieke proces rondom de uittreding van het VK uit de EU is nog steeds omgeven met onzekerheden en dit zal waarschijnlijk in de komende weken ook niet veranderen. Daarmee blijft onduidelijk onder welke condities de Brexit zal plaatsvinden.

De ontwikkelingen in het VK beleven deze week opnieuw een climax. De Britse regering heeft aangegeven dat het VK op 31 oktober 2019 de EU zonder mitsen en maren zal verlaten, met of zonder deal met de EU. Tegelijkertijd wil een aanzienlijk deel van het Britse Lagerhuis een no deal voorkomen. De kans op een no deal-Brexit is daarmee zeer aanzienlijk en daarom is het van belang dat de voorbereidingen in de zorgsector onverminderd worden voortgezet.

Zoals reeds aangekondigd in onze update over de Brexit voorbereidingen van 11 juli jl., organiseert het ministerie van VWS een nieuwe informatiebijeenkomst op donderdag 19 september voor koepel- en brancheorganisaties, maar ditmaal expliciet ook voor vertegenwoordigers van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Maar ook deelnemers vanuit fabrikanten en/of leveranciers van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die niet bij brancheorganisaties zijn aangesloten, zijn welkom. Het ministerie zal een update geven van de politieke stand van zaken en de voorbereidingen van de overheid. Verder komen vertegenwoordigers vanuit de zorgsector aan het woord over hun eigen voorbereidingen en mogelijke knelpunten. Uiteraard is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling van ervaringen. Directeur-Generaal Volksgezondheid, Angelique Berg, opent de bijeenkomst.

De bijeenkomst vindt plaats op 19 september van 10:00 tot uiterlijk 13:00 uur. Vanaf 09:30 uur is er een ontvangst met koffie en thee. Vanaf 12.30 uur staan broodjes klaar. Het definitieve programma zal voorafgaand aan de bijeenkomst worden gedeeld met u.

Locatie van de bijeenkomst is ZZIIN Den Haag Centraal Station, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Den Haag. Via deze link vindt u meer informatie over deze locatie: https://zziin.nl/locaties/.

Wij verzoeken u om u zo snel mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 17 september, aan te melden via (een reply aan) NL-Brexit-MinHealth@minvws.nl. Graag vermelden namens welke organisatie/welk bedrijf u deelneemt en met hoeveel personen u komt.

Deze uitnodiging is mogelijk ook naar collega’s van u gestuurd. Mocht u niet de juiste geadresseerde zijn voor deze uitnodiging, dan is het verzoek deze door te zenden naar de juiste contactpersoon.

 

Met vriendelijke groet,

Angelique Berg

Directeur-generaal Volksgezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

-0-0-0-

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ministerie van VWS via NL-Brexit-MinHealth@minvws.nl.

Brexit nieuws – bijeenkomst 19 septbember