BMTZ’er in beeld: Chantal

Even voorstellen

Dit is Chantal van Leijsen en zij is werkzaam in het Martini Ziekenhuis, een perifeer ziekenhuis in Groningen. Chantal heeft Biomedische Technologie gestudeerd in Groningen, waarna ze begon met werken in het Martini Ziekenhuis. Eerst was Chantal hier in dienst via een detacheringsbureau om het convenant te implementeren en inrichting te geven aan het aanschafdossier, maar al snel kwam ze in dienst van het ziekenhuis zelf als adviseur op de afdeling Medische Techniek (MT). In 2019 kreeg Chantal de mogelijkheid om haar werkzaamheden te combineren met de post-master tot Qualified Medical Engineer aan de TU/e in Eindhoven. Dit gaf haar de juiste voorbereiding tot haar huidige functie als coördinator Medische Technologie. Tijdens de opleiding had ze o.a. projecten met de focus op de CSA, DSMH en ICT. Tijdens haar jaarproject heeft ze een ontwerp gemaakt om atriumfibrilleren te kunnen detecteren bij CVA patiënten in de thuissituatie.

Werkzaamheden in het Martini Ziekenhuis

Sinds twee jaar is Chantal coördinator MT en is zij verschoven naar de afdeling Klinisch Fysica (KF) binnen het Martini ziekenhuis. Hier werkt zij samen met drie klinisch fysici. Daarnaast werkt ze nog steeds nauw samen met de afdeling MT waar een adviseur MT en verscheidene technici werkzaam zijn. In haar projecten krijgt Chantal steeds meer focus op ziekenhuisbrede projecten.
Zo is Chantal op dit moment als projectleider druk met de aanschaf van meditatie Computer-On-Wheels (COWs). Naast de noodzaak om ze te vervangen om technische redenen en vanwege een gewenste koppeling met het EPD, is het ook de wens om de COWs anders te gaan inzetten. Op dit moment worden ze teruggebracht naar de apotheek na de verpleegrondes. In de wenselijke situatie zal de COW op de afdeling blijven en worden ingezet als zorgstation. Het is een erg leuk en goed afgebakend project. Chantal is dan ook erg enthousiast over het project, mede vanwege de nauwe samenwerking met de zorgmedewerkers en de impact die het zal hebben op de zorg.
Daarnaast is Chantal ook bezig met projecten rondom de Medical Device Regulations (MDR). Het digitaliseren van de implantaatkaart in samenwerking met ICT en de jurist is erg uitdagend. Er moet daarbij veel rekening gehouden worden met de beperkingen van de standaard content die ingevoerd gaat worden in het EPD. Tenslotte is bevoegd- en bekwaamheid van zowel zorgmedewerkers als ondersteunend personeel een belangrijk thema in het Martini ziekenhuis. Chantal is ook in dit project betrokken om naast de top 5 van meest risicovolle apparatuur ook de vervolgstappen en naleving op dit thema te definiëren. Het Martini ziekenhuis heeft een nieuw leerplein geïntroduceerd wat een belangrijk onderdeel is van dit project.

Toekomst

Onlangs zijn er een nieuwe KF en adviseur aangenomen, wat haar de ruimte geeft om nieuwe uitdagende projecten op te pakken. Het lijkt haar erg interessant om in de toekomst projecten te kunnen oppakken op thema’s zoals passende zorg en ziekenhuisverplaatste zorg. Ook het financiële aspect in het ziekenhuis trekt haar aandacht; Hoe kunnen we de aanschaf van nieuwe apparatuur terugzien in de behandeling van de patiënt en hoe verkoop je dit aan de zorgverzekeraar? Chantal vindt de kracht van de BMT’er in de zorg dat we heel breed inzetbaar zijn. Ze adviseert BMTZ om aandacht te besteden aan het krachtiger neerzetten van de BMTZ’er en wat de toegevoegde waarde van onze functie is in de zorginstelling.

BMTZ’er in beeld: Chantal