Wanneer

08/03/2024    
13:00 - 17:00

Categorie

Op vrijdag 8 maart 2024 organiseren wij de 36e RAPS meeting bij FME in Zoetermeer.

Deze dag zullen Regulatory en Zorg professionals uit België en Nederland weer bij elkaar zijn om kennis uit te wisselen en te netwerken.

 

Thema: ‘Beschikbaarheid Product data & Continuïteit van levering’
De middag bestaat uit 2 onderwerpen waarbij we beginnen met ’beschikbaarheid product data’. Het uitwisselen van product data tussen leveranciers en gebruikers is steeds belangrijker geworden waardoor de vraag over de jaren flink is toegenomen. Om dit uitvoerbaar te houden en te zorgen dat de beschikbare data up-to-date blijft, is er gezocht naar standaardisatie en automatisering om die data uit te wisselen. Deze middag zullen een aantal sprekers de uitdagingen en mogelijke oplossingen vanuit verschillende perspectieven aan ons voorleggen.

Vervolgens gaan we naar het 2e deel ‘continuïteit van levering’. Door covid, MDR, een dwarsliggende boot in het Suezkanaal… ontstonden er tekorten in de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen. Covid is al weer lang geleden, echter is een doorvaart in het Suezkanaal vandaag de dag ook niet gegarandeerd en hoe zit het met MDR of andere toekomstige uitdagingen die de supply chain kunnen verstoren?  Ook hier zullen we vanuit  verschillende perspectieven het nut en eventuele noodzaak tot actie aan de groep voorleggen.

Tenslotte zullen we de discussie in het Forum deel voortzetten en kunnen vragen over deze onderwerpen, of andere Regulatory vragen, via e-mail worden ingestuurd en zullen deze tijdens het Forum deel interactief met de deelnemers besproken worden.

Programma:

13:00 Ontvangst en registratie

13:30 Opening en welkom door RAPS Chapter voorzitter (Anja Wiersma)

13:35 Inleiding door gastheer (FME)

13:45 Nieuws dat ons raakt (Natascha Cuper, Annette van Raamsdonk, Leo Hovestadt)

14:05 Introductie thema:  (Rick Paauw)

      Beschikbaarheid product data

14:10 Erasmus (Jolanda Buijs)

14:30 BBraun (Hadewych Van Brecht)

14:50 GS1 / Uniforme dataset (Jolyn van der Beek / Sietse Houtman)

15:10 Koffie, thee pauze

      Continuïteit van levering

15:30 Ministerie VWS (Coen Brummer)

15:50 Arts/ziekenhuis (tbd)

16:10 Zorg Inkoop Netwerk Nederland (Lonneke Boer)

16:30 Discussie – Forum (vragen op de mail)

16:50 Afronding met dank aan sprekers

17:00 Afsluitende borrel

 

Datum en tijd: vrijdagmiddag 8 maart 2024 vanaf 13:00 tot circa 18:00 uur

Registratie: uiterlijk 29 februari 2024 sturen aan rachapternedvl@gmail.com met vermelding van naam en bedrijf. Wees er snel bij want er is plaats voor 99 personen.

Forum vragen: Uiterlijk 29 februari sturen naar rachapternedvl@gmail.com

Locatie: FME Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

Bijdrage: heeft u zich aangemeld, dan vragen wij u een bijdrage van €7,50 te voldoen middels deze link, onderstaande QR code of door dit bedrag over te maken naar rekeningnummer NL89 ABNA 0108 5131 49 t.n.v. RAPS NETHERLANDS CHAPTER o.v.v. RAPS 8 maart 2024.

Indien dit niet mogelijk is, kunt u de bijdrage ook ter plaatse, contant voldoen.

Namens bestuur RAPS Netherlands Chapter: Gert Bos, Robert van Boxtel, Natascha Cuper,

Leo Hovestadt, Rick Paauw, Annette van Raamsdonk en Anja Wiersma

RAPS vrijdag 8 maart, FME te Zoetermeer