Even voorstellen:

Wij zijn Jantien Miedema van Aken en Kitty Siemerink, Experts Medische Technologie in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Wij zijn als stafadviseur betrokken bij diverse medische technologie-gerelateerde vraagstukken. Officieel vallen wij onder het Directoraat Huisvesting & Techniek, waar ook de afdeling Servicebureau & Instrumentatie (SBI) bij hoort.

Beiden hebben we in Enschede Biomedische Technologie gestudeerd, afstudeerrichting Functiehersteltechnologie. Jantien is afgestudeerd in 2007 voor de vakgroep Biomechanica en Kitty in 2009 voor Biomedische Optica. Jantien werkt sinds 2008 in het AMC en Kitty sinds 2013.

  1. Waar ben je mee bezig / project

Op hoofdlijnen houden we ons bezig met implementatievraagstukken rondom wet- en regelgeving (Convenant MT, MDR, AVG) en met procesverbeteringen bij SBI. We hebben dezelfde functie en verdelen onderling de vraagstukken die we vanuit het huis krijgen. We overleggen veel over de wenselijke aanpak van projecten en delen de inzichten die we opdoen. Het is prettig dat we dezelfde visie hebben, en proberen zoveel mogelijk onze verschillende kwaliteiten te combineren.

Voor het Convenant hebben we in de afgelopen jaren voornamelijk meegewerkt aan het verbeteren van de keten van bestelling tot technische vrijgave van medische apparatuur. Jantien heeft hiervoor een aanschafdossier ontworpen in iProva. Kitty heeft onderzocht hoe dit proces gemonitord kan worden en een PRI-methode ontwikkeld. Ook is zij betrokken bij de werkgroep “Deskundigheidsbevordering”.

We daarnaast zijn beide lid van het auditteam Convenant MT, waarin we in opdracht van de Stuurgroep Medische Technologie de gehele veldnorm in een 3-jaarlijkse cyclus toetsen. Hierbij is het onze uitdaging om te voldoen aan de norm, maar wel met meerwaarde voor het huis.

Kitty denkt veel mee over veiligheidsvragen. Zij analyseert ieder kwartaal de VIM-meldingen samen met de manager van SBI, en denkt mee over informatieveiligheid. Om veilig en doelmatig gebruik van infuuspompen te verbeteren begeleidt ze de implementatie van de “intelligente infuuspomp”, die bidirectioneel met (informatie)systemen kan communiceren.

Jantien heeft in het afgelopen jaar met een AMC-groepje van onderzoekers, technici en klinisch fysici een procedure ontwikkeld om te voldoen aan de MDR. Ook ondersteunt zij SBI bij het opzetten van een standaard (voorkeurs)assortiment voor medische apparatuur. Hiervoor heeft zij een intranet-website ontworpen, waarin het assortiment in plaatjes getoond wordt (soort bol.com).

In een groot ziekenhuis als het AMC is het vooral belangrijk dat je mensen in de organisatie met je mee krijgt. De neuzen moeten dezelfde kant op. AMC-ers is het heel belangrijk dat wet- en regelgeving bijdraagt aan (patiënt)veiligheid en de kwaliteit van hun werk. Een pragmatische aanpak wordt gewaardeerd. Men moet weten waarom ze iets moeten doen, wat levert het ze op? Als Expert is het daarom belangrijk dat je nauw samenwerkt met de werkvloer. Dat moet ook wel want we hebben geen lijnverantwoordelijkheid en zijn ook niet beslissingsbevoegd.

  1. Aandachtsgebied

Kitty vindt het een uitdaging om de opgelegde regelgeving en theoretische “best practices” in uitvoering te brengen. Vaak is er een reden waarom een goed initiatief op de werkvloer niet uitgerold kan worden. Soms ontbreekt het overzicht, of wordt iets complexer gemaakt dan het lijkt. Voor haar is het een uitdaging om dan te onderzoeken wat er nodig is om de verbeteringen het toch in de organisatie te implementeren. Bijvoorbeeld door met een gegevensanalyse inzicht te geven in een situatie. Of door in de rol van projectmanager de implementatie van A tot Z te begeleiden.

Jantien draagt graag op pragmatische wijze bij aan procesverbeteringen. Voor haar is ketensamenwerking belangrijk. Dat bereikt ze door veel samen te werken met mensen in het huis op allerlei afdelingen. Haar visie is dat meer regels de zorg niet per sé veiliger maken. In plaats van onze aandacht te besteden aan het nalopen van de regels, kunnen we beter risicogestuurd naar oplossingen zoeken.

  1. Toekomst

Voor onszelf en voor alle BMTZ-ers wensen wij dat we binnen de vereniging nog actiever gaan samenwerken. We zijn vaak met dezelfde onderwerpen bezig. We zouden processen meer kunnen spiegelen en met elkaar delen. Het is prettig om te weten wat er in andere huizen speelt, en zo ook te weten hoe je eigen organisatie ervoor staat. Door onze kennis en inzichten meer te delen, kunnen we ook elkaars “consultants” worden.

De gezondheidszorg van de toekomst draait op techniek. Denk aan Track & Trace, robotisering, decision support systemen, etc. Mits goed uitgerold, kan techniek de zorg enorm ondersteunen. Zorgverleners zien echter niet altijd het grote plaatje, en kennen ook de mogelijkheden en beperkingen van de techniek nog niet. BMTZ-ers kunnen helpen met deze vertaling, zodat zorgverleners de juiste verwachtingen hebben en leveranciers hun product kunnen finetunen.

BMTZ-er in beeld: Kitty & Jantien