BMTZ-er in beeld: Jeanne

Even voorstellen:

Dit is Jeanne, ze is sinds mei 2022 werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis; een streekziekenhuis in Doetinchem. Ze bekleedt hier de functie van Biomedisch Technoloog binnen het team Zorgtechnologie. Het is een nieuwe functie voor het ziekenhuis, waardoor Jeanne de mogelijkheid krijgt om deze functie vorm te geven.

Jeanne studeerde Bewegingswetenschappen in Groningen, hier kwam ze al veel in aanraking met de kliniek. Deze opleiding was voornamelijk op onderzoek gericht, terwijl Jeanne liever wat dichter bij de praktijk staat. De apparatuur en technieken die ze tegenkwam in de ziekenhuizen waren erg interessant en daarom koos ze vervolgens voor de studie Biomedisch Technologie met als master Medical Device Design in Groningen. Ook in deze studiefase was ze veel te vinden in het ziekenhuis en leerde ze veel over het ontwerpproces in de ontwikkelfase van medische apparatuur.

Daarna kwam de kans voorbij om de Qualified Medical Engineer (QME) opleiding te volgen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Deze kans greep ze aan en geeft haar nu een mooie basis om haar carrière te vervolgen in het Slingeland Ziekenhuis.

Werkzaamheden in het Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis is een kleiner ziekenhuis en daarom werkt Jeanne in de gehele ziekenhuis breedte aan projecten. Hierin is een duidelijk verschil te merken met haar opleidingsziekenhuis, het JBZ, waar bijvoorbeeld de projectorganisatie wat meer structuur had. Jeanne ziet het als een uitdaging om ‘kwaliteit en veiligheid’, het convenant en innovatie meer vorm te geven in het Slingeland Ziekenhuis.

Op dit moment is Jeanne druk met vervangingstrajecten zoals de bewakingsmonitoren, de C-boog en de dialysemachines. Hierbij helpt ze de projectleiders met de begeleiding en coördinatie en geeft ze inhoudelijk advies. Daarnaast speelt Jeanne een rol in de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis, hierbij is zij het aanspreekpunt vanuit Zorgtechnologie. Het is vanuit Zorgtechnologie van belang veel aandacht te besteden aan toekomstbestendigheid, kwaliteit, veiligheid en de vervangingscyclus van apparatuur. In de aanloop naar de nieuwbouw wordt ook transitie en innovatie vormgegeven en denkt Jeanne mee over hoe apparatuur hierin een rol gaat spelen. Tenslotte is Jeanne coördinator Veilig Incidenten Melden (VIM) voor de meldingen in het domein medische techniek en onderzoekt en beantwoordt ze adhoc vragen vanuit het huis.

Al met al dus een leuke functie met veel uitdagingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor eigen input!

Toekomst

Op dit moment bevindt Jeanne zich in een uitdagende positie. Haar ambitie is dan ook om de komende jaren verder door te groeien tot een krachtige BMTZ’er die de patiëntenzorg verder helpt.

Voor het zorgsysteem ziet Jeanne ook dat de vergrijzing en het personeelstekort toeslaan. Daarom moet de zorg anders worden ingericht, waarbij techniek een andere én meer prominentere rol krijgt. Technologie zal bijvoorbeeld meer naar de thuissituatie verplaatsen en ziekenhuizen moeten hier een veranderproces voor inslaan. In het Slingeland Ziekenhuis wordt hier al deels aan gewerkt, maar wordt dit voornamelijk meegenomen in de visie voor de nieuwbouw.

Binnen de BMTZ is Jeanne lid van de Beroepskwaliteitcommissie. Tussen de zelfevaluatie en de eisen uit het registratieproces voor kwaliteitsborging van het beroep ziet ze verschillen in aanwezige kwaliteiten en kennis. Om deze kwaliteiten en kennis meer op vereiste niveau te brengen, zou de scholingscommissie kunnen bijdragen door ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden die passen bij de ontwikkelingsbehoeften van BMTZ-ers.  Ze ziet het als een kans om de BMTZ’er steviger neer te zetten in de ziekenhuizen door als BMTZ te blijven inzetten op ontwikkeling van de beroepsgroep.

BMTZ-er in beeld: Jeanne