BMTZ-er in beeld: Frank

Even voorstellen:

Dit is Frank van Kuijk, 3 jaar werkzaam in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Daarnaast is hij bezig met het afronden van zijn opleiding tot Qualified medical engineer in Eindhoven.

Voordat Frank in het ziekenhuis ging werken, had hij een baan in de industrie. Hij werkte voor een bedrijf dat medische hulpmiddelen produceerde waarbij hij verantwoordelijk was voor de kwaliteitstesten en certificeringen. Op zoek naar een nieuwe uitdaging en aangemoedigd door een bmt collega begon hij aan zijn baan in het ZGV. Hij ging aan de slag als coördinator medische technologie en ondersteunt het vewervingsproces van alle medische hulpmiddelen en zelfs niet medische hulpmiddelen. In deze processen moeten de vele stakeholders samengebracht worden en Frank neemt hierin de brugfunctie op zich. De kracht van een BMTZ-er zit hem in het af en toe een stapje terug kunnen doen en het grote geheel te bekijken.

Project (QME-CE):

Voor zijn QME-CE hoofdproject ontwerpt Frank een management systeem voor medische technologie. De focus voor nu ligt op de infuustechnologie, maar het ontwerp wordt uiteindelijk een blauwdruk voor alle andere medische hulpmiddelen. Het doel is om met dit management systeem alle (werk)afspraken samen te brengen, taken, verantwoordelijkheden en communicatielijnen te beleggen en met een goede regelkring te borgen.

Kwaliteitsmanagement wordt gezien als droge stof, de uitdaging zit hem dan ook in het samenbrengen en enthousiasmeren van alle stakeholders. Een klein voorbeeld dat waarschijnlijk iedereen herkent. Na de invoering van het convenant zijn er veel procedures ingericht om aan de wetgeving te voldoen. Uiteindelijk wordt een deel van deze processen ervaren als ballast en leveren daardoor veel weerstand op. Frank streeft het na om processen te ontwikkelen die ondersteunend zijn aan het zorgproces en daarmee door iedereen gedragen en ook uitgevoerd worden. Om dit te bereiken is het van belang de zorgmedewerker de toegevoegde waarde van dit soort processen te laten inzien en zo de weerstand weg te nemen.

Deze weerstand wegnemen wordt door Frank dan ook gezien als de grootste en leukste uitdaging in zijn werk. De zorg draait om het helpen van patienten. De staf is hierin faciliterend. Processen moeten ingericht worden met de zorg en niet alleen voor de zorg. Het samenwerken en goede communicate met alle stakeholders zal dan ook zorgen voor de grootste successen.

Toekomst

De QME-CE opleiding heeft erg geholpen om snel vaardig te worden in het vak als BMTZ-er. Na zijn opleiding wil hij deze ervaringen graag blijven inzetten in het ZGV.

Daarna(ast) wil Frank graag iets bijdragen aan het beroep BMTZ-er. Dus we gaan zeker nog veel van hem horen!

BMTZ-er in beeld: Frank