BMTZ-er in beeld: Christa

Even voorstellen

Mijn naam is Christa de Jonge. Wellicht hebben jullie mij naam of gezicht voorbij zien komen gedurende de eerste maanden van de Corona crisis. Ik heb namelijk voor BMTZ een aantal online kennisdelingen over dit onderwerp georganiseerd. Door middel van deze introductie wil ik jullie graag iets meer over mijzelf vertellen. Ik ben sinds 2019 werkzaam bij Meditain. Meditain (opgericht in 2011) ondersteunt zorginstellingen bij de veilige toepassing van medische technologie, dit doen wij bijvoorbeeld door ziekenhuisbreed de vereiste kwaliteitssystemen (waaronder het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie) te implementeren. Ook ligt de nadruk op het professionaliseren van onderhoudsafdelingen waarbij we kijken naar het organisatiemodel, de werkprocessen en de inzet van het onderhoud beheersysteem. En helpen we veel klanten bij het begeleiden van aanschaftrajecten van medische hulpmiddelen.

Meditain heeft mij de mogelijkheid gegeven om mijn werkzaamheden te combineren met de tweejarige post-masteropleiding Qualified Medical Enginering (QME) aan de TU Eindhoven. Wat mij zeer aanspreekt in de opleiding is de combinatie tussen werken en leren. Ik sta nog aan het begin van mijn professionele carrière dus ik zie dit als een mooie stap vooruit.

Op dit moment ben ik bezig met een project over het digitaliseringen van het aanvraagproces in iTask. Binnen deze tool wordt de juiste deskundige betrokken, de aanvraag beoordeeld en het aanschafdossier digitaal opgebouwd. Voor de aanvrager biedt de tool verschillende voordelen, zoals inzichtelijkheid in de status van de aanvraag en een centraal loket voor alle aanvragen.

Daarnaast heb ik mij de afgelopen tijd gespecialiseerd in de rapportagetool PowerBi van Microsoft. Hiermee kan ik interactieve rapportages maken. Deze rapportages zijn altijd up-to-date, gebruiksvriendelijk en een mooie visuele weergave van de data. Ik heb deze vaardigheid bijvoorbeeld ingezet om een managementrapportage te maken over de belangrijke kerndoelen binnen het Convenant.

Het grote project waar ik mij de komende tijd voor zowel Meditain als voor de QME opleiding ga inzetten, gaat over het borgen van de veilige toepassing van medische technologie buiten de muren van het ziekenhuis. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een model waarmee de risicobeheersing en veilige toepassing van complexe medische technologie buiten de muren van het ziekenhuis wordt geborgd. Het is daarbij belangrijk dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving, maar ook zorg wordt gedragen voor de acceptatie en toepassing van het systeem in de dagelijkse zorgpraktijk. Het is mijn doel om een breed gedragen model te ontwikkelen, dus ik zou het heel nuttig vinden om met meerdere van jullie te sparren over hoe dit in jullie ziekenhuis is geregeld. Mocht je dit ook interessant vinden, dan kun je mijn contactgegevens vinden in mijn profiel (alleen voor ingelogde leden).

BMTZ-er in beeld: Christa