Even voorstellen:

Armanda Heijneman werkt als coördinator medische technologie in VieCuri medisch centrum. Daarvoor werkte ze als klinisch fysisch medewerker en stralingsdeskundige in het ziekenhuis in Terneuzen. Terwijl ze daar werkte, heeft ze de opleiding QME-CE gevolgd. Dit om beter invulling te kunnen geven aan de functie in Terneuzen, waar ze het deel coordinatie medische technologie ook als taak had. Daarnaast wilde ze graag meer aansluiting bij het werkveld, zocht naar kennis en en wilde werken aan haar persoonlijke vaardigheden. De opleiding zelf was toen ook nog in ontwikkeling. Armanda zat in de eerste lichting! Armanda kon haar status als trainee ook mooi gebruiken om over vanalles vragen te stellen en natuurlijk kon de opleider gebruikt worden als sparringpartner voor werkgerelateerde zaken. Inmiddels is Armanda volwassen geworden in het werk en heeft ze een goed netwerk, ook mede dankzij de BMTZ.

Coördinator medische technologie:

Als coördinator houdt Armanda zich vooral bezig met de processen en procedures die betrekking hebben op het Convenant medische technologie. Dit niet alleen voor apparatuur, maar voor álle medische hulpmiddelen, dus ook disposables, in-vitro diagnostica, instrumentarium en ICT.

Op het moment is ze bijvoorbeeld bezig met bekwaamheden van medisch specialisten. Per specialist is een profiel opgesteld en er worden gesprekken gevoerd met alle vakgroepen om te bekijken wat er verbeterd kan worden. Een ander project is het opstellen van beleid m.b.t. thuiszorgtechnologie. Naast de beleidszaken, houdt ze zich soms ook bezig met meer operationele zaken, zoals het opstellen van een programma van eisen voor bloeddrukmeters en het ondersteunen bij risicoanalyses.

De mix en de samenwerking met diverse disciplines vindt ze prettig, omdat je ook de praktijk niet uit het oog moet verliezen.

 

Uitdagingen:

De grootste uitdaging voor Armanda is mensen zover krijgen dat ze ook bezig zijn met kwaliteit. Operationele zaken krijgen altijd voorrang en er is altijd tijdgebrek. Armanda gebruikt voorbeelden uit de praktijk om mensen over de streep te trekken, ze overlegt met collega’s en doet soms water bij de wijn. Kleine stapjes om op het einddoel te komen, en altijd nadenken over wat daadwerkelijk veiligheid toevoegt en wat meer een administratieve handeling is! Zo vindt ze dat samenkomen en nadenken over risico’s belangrijker is dan de excel invullen. Hoewel een PRI natuurlijk wel aantoonbaar uitgevoerd moet zijn!

BMTZ:

BMTZ heeft voor Armanda toegevoegde waarde als platform voor kennisdeling. Die netwerkfunctie werkt inmiddels erg goed. De scholingen worden beter en frequenter. Het is meer dan alleen samenkomen om elkaar te zien en wat te kletsen. Hoewel het altijd belangrijk zal blijven dat je weet waar anderen mee bezig zijn. Armanda zit in een werkgroep medische software en een werkgroep medische alarmeringen van de BMTZ waar specifiek op een onderwerp kennisdeling plaatsvindt, daarnaast zit ze voor BMTZ in het Consilium. Het doel hiervan is dat de kwaliteit van de BMTZ en de geregistreerde BMTZ-er aantoonbaar is en vaststaat. De laatste jaren ziet ze hierin duidelijk een goede ontwikkeling bij de BMTZ.

Het gaat goed met BMTZ!

BMTZ-er in beeld: Armanda