Het indienen van een abstract is verlengd tot 18 september! 

Tijdens het congres is er ruimte om eigen werk te presenteren via een mondelinge presentatie of een posterpresentatie. Interesse? Dien dan een abstract in!

De abstract tekst bevat maximaal 500 woorden, is in het Engels geschreven en dient te bestaan uit:

  • Introductie
  • Inhoud
  • Conclusie

Om een abstract in te dienen, stuur het abstract form én het sign up form naar congres@bmtz.nl. Abstracts kunnen ingezonden worden tot 18 september 2023. Uiterlijk 1 oktober 2023 wordt bekendgemaakt welke abstracts geaccepteerd zijn en in welke vorm deze gepresenteerd mag worden.